Πίτες Νηστίσιμες

 Πίτες Νηστίσιμες 40×32

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ C ΧΡΟΝΟΣ/ min
200 ΚΡΕΜΥΔΟΠΙΤΑ TEMAXIO 4 2350-2450 200-220 50-55
201 ΤΣΟΥΚΝΙΔΟΠΙΤΑ TEMAXIO 4 2350-2450 200-220 50-55
202 ΠΡΑΣΟΠΙΤΑ TEMAXIO 4 2350-2450 200-220 50-55
203 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ TEMAXIO 4 2350-2450 200-220 50-55
204 ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2350-2450 200-220 50-55
205 ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2350-2450 200-220 50-55
206 ΚΡΕΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2550-2650 200-220 50-55

 Πίτες Νηστίσιμες 32cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ C ΧΡΟΝΟΣ/ min
310 ΚΡΕΜΥΔΟΠΙΤΑ TEMAXIO 5 1550-1600 200-220 50-55
313 ΤΣΟΥΚΝΙΔΟΠΙΤΑ TEMAXIO 5 1550-1600 200-220 50-55
314 ΠΡΑΣΟΠΙΤΑ TEMAXIO 5 1550-1600 200-220 50-55
311 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ TEMAXIO 5 1550-1600 200-220 50-55
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1550-1600 200-220 50-55
ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1550-1600 200-220 50-55
206 ΚΡΕΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2550-2650 200-220 50-55

 Πίτες Νηστίσιμες 30x20cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ C ΧΡΟΝΟΣ/ min
ΚΡΕΜΥΔΟΠΙΤΑ TEMAXIO 10 900-950 200-220 40-45
ΤΣΟΥΚΝΙΔΟΠΙΤΑ TEMAXIO 10 900-950 200-220 40-45
ΠΡΑΣΟΠΙΤΑ TEMAXIO 10 900-950 200-220 40-45
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ TEMAXIO 10 900-950 200-220 40-45
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 900-950 200-220 40-45
ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 900-950 200-220 40-45
ΚΡΕΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 900-950 200-220 40-45